logo

Yaşayan Endülüs Mağrib

Prof. Dr. Lütfü Şeyban / Dr. Sümeyra Ocak Ahmed

Tarihin çeşitli dönemlerinde Endülüs’ten Fas topraklarına göç etmiş olan Endülüs menşeli halkın kültürü, sanatı ve kaynaklarını araştırmak amacıyla Fas’ta saha araştırması yapmak, Endülüs tarihi üzerine çalışan bir akademisyen için vazgeçilemez bir konu durumundadır. Çünkü Fas veya Mağrib, Endülüs’ün yaşayan yıllarında onunla tek bir organizma gibi bütünleşerek “Afrika’nın Endülüs’ü” sıfatını kazanmış, Endülüs’ün kaybından sonra aldığı göçlerle ise “Yaşayan Endülüs” olarak anılmaya başlanmıştır. İşte bu nedenle, bu kitapta Fas’ın barındırdığı Endülüs kültür varlıkları ve Endülüs menşeli topluluklar tespit edilerek değerlendirilmiştir.