logo

Şair ve Sultan

Prof. Dr. Tuba Işınsu Durmuş

Prof. Dr. Tuba Işınsu Durmuş’un hamilik kavramı üzerinden başta Osmanlı sanatı olmak üzere Batı’da ve Doğu’da da şekillenen devlet-sanat ilişkisini incelediği titiz çalışması Şair ve Sultan Muhit Kitap’tan okuyucuyla buluştu.

Osmanlı edebî hamiliğini kapsayan bu ayrıntılı çalışma ayrıca okura Doğu ve Batı edebiyatlarındaki benzer hamilik sistemlerini karşılaştırmalı görme imkânı sunarken hamilik sisteminin işleyişi ve bu sistem içerisinde eserlerin nasıl üretildiği edebî, sosyal ve politik tarih perspektifleri üzerinden ele alınıyor.

Matbaa yaygınlaşıncaya kadar bugünkü anlamda bir telif sistemi olmadığı için sanatçının üretimini destekleyecek ve sanatı geliştirecek yöntemlerden en önemlisi yöneticilerin sanatçıya sağladığı imkânlardır. Tarihin bütün dönemlerinde, az veya çok, siyasi kurumla sanat arasında yakın bir etkileşmenin varlığı ve siyasi kurumun görevleri arasında, sanatı desteklemenin de olduğu görülmektedir. Bu sistemin destekçilerine Batı’da patron ya da mesen denilmekle birlikte Doğu toplumlarında bu işleyiş için kullanılan en yaygın isim hamidir.

 

Zeynep Tuna