logo

Psikoloji Tarihini Yeniden Düşünmek

Editör: Taha Burak Toprak

Hâlihazırdaki psikoloji tarihi metinleri, Antik Yunandan Descartes’a hızlı bir geçiş yaparken İslam düşüncesinin altın çağları atlanmış oldu. Böylece, bu metinlerin daimi okuyucuları olan ruh sağlığı öğrencileri ve profesyonelleri modern psikolojinin kökenlerine dair bütüncül bilgi ve yorumlardan mahrum kaldılar.Bu kitap, İslam düşünce tarihinde köşe taşı isimlerin, insanın psikolojik yapısı, işleyişi, bu yapının “bozulması” ve “düzelmesi”ne dair görüşlerini, bugünkü psikoloji ve psikoterapi tartışmalarına ışık tutacak şekilde yeniden betimlemek istiyor.Bu sayede hem insan psikolojisine dair üretilen bilginin tarihsel sürekliliği belirginleştirilecek hem de bugünkü tartışmalarda ihmal edilen teorik ve pratik imkânlardan ilham almak mümkün olacaktır.

İslam Düşüncesinde Psikoloji ve Psikoterapi kitabımız için kullandığımız “Sağlam Temeller ve Yeni Ufuklar” ifadesinde olduğu gibi; elinizdeki bu kitap da yeni ufukların arayışında, sağlam temelleri oluşturma çabasının bir ürünüdür.