logo

Özlenen Şehirler

Mustafa İsen

Özlenen Şehirler’de, bir kültür tarihçisi olarak yazar, tarihî ve kültürel derinliği olan, medeniyetimizin şifrelerini taşıyan kadim şehirlerin kendisinde bıraktığı izleri kaleme alıyor. Bunu yaparken de gündemine aldığı şehirler medeniyetimizin inşa ettiği en önemli örnekler.

Bizi de, zamanın, şehirler ve hayat üzerinde nasıl izler bıraktığına şahit kılan Özlenen Şehirler, modern dünyada, dar sınırlar içinde koşturup duran insanı biraz mola verip bu özellikleri fark etmeye davet ediyor.