logo

Nizami Yürüyüş

Prof. Dr. Turan Karataş

 

Muhit Kitap kütüphanesini zenginleştirmeye devam ediyor. Nizami Yürüyüş' te Sezai Karakoç’un derin düşünce dünyasını Turan Karataş’ın yalın üslubuyla okuyoruz. Turan Karataş, bu kitaptaki yazılarında, sonraki yıllarda yapmış olduğu okumaların ve incelemelerin neticesi olarak Karakoç’un şahsiyetine, düşüncesine, sanatına ve şiirlerine dair yeni görüşler, düşünceler ve yorumlar sunuyor. Bu yönüyle Nizami Yürüyüş, Karakoç’un uçsuz bucaksız suları açılmak isteyen okurlara çok faydalı ve zihin açıcı bir pusula görevi sağlamış oluyor.

Değerlerimizi yitirmeden önce kıymetini bilmek zorundayız, aksi takdirde geriye üzüntü ve pişmanlıktan başka bir şey kalmıyor. Yaşamı ve sanatıyla ulu bir çınar olarak hâlâ aramızda olan büyük şair ve düşünür Sezai Karakoç’u anlamak İslam medeniyetini daha iyi kavrama yolunda ve içinde bulunduğumuz dünyadaki konumumuzu sağlamlaştırmamız hususunda bizlere faydalı olacaktır.

“Kıymet bilinmek ister” düsturuyla yola çıkan Muhit Kitap, Sezai Karakoç’un fikirlerinin muhataba ulaşmasına vesile olmaktan sevinç duyuyor.

 

Umut Yılmaz