logo

Kırklar Divanı

Prof. Dr. Muhsin Macit

Pek çok kültürde sayıların mistik bir yönü olduğuna inanılır. Bir sayısı tekliği, vahdaniyeti simgelerken, kırk sayısının ise hikmet barındıran bir yanı olup efsanelere konu olduğu ve bilhassa kırk yaşın insan hayatında önemli bir süreci temsil ettiği bilinir.

Şüphesiz İslam mitolojisi, ilahi aşk, tasavvuf ve sevgili gibi konuların bolca işlendiği Divan şiirinde sayıların da önemli bir rolü olmuş, şairler belli bir estetik ve düzene tabi kalmışlardır.

Klasik Türk Şiiri alanında otorite isimlerden biri olan Prof. Dr. Muhsin Macit, Muhit Kitap’tan çıkan Kırklar Divanı isimli eserinde, otuz sekiz beyit ve iki gazeli merkeze alarak yazmış olduğu, geçmiş ve günümüz arasında bir ayna vazifesi gören kırk denemeyi okuyucuya sunuyor. Oturmuş bir üslup, zengin bir dil, yüksek bilgi ve işini severek yapmanın muhteremliği Kırklar Divanı’nda bir araya geliyor.

Eskiler çınar ağacının kendi kendine tutuşup içten içe yandığına inanırlardı. Bu yüzden çınar, eski şiirimizde sessiz ve derinden yanıp yakılan âşığın timsali olmuştur. Edhemi’nin ’’Yârin yolunda yanmayı öğren çınardan’’ mısrasındaki tavsiyesi, Nabi’nin ’’ Çınarın gönlünde gizli ateş gördünse şaşırma’’ diye gönlüne seslenişi bundandır.

Zeynep Tuna