logo

İnsanı Aramak

Doç. Dr. Muhammet Enes Kala

Âlem, insan içre; insan, âlem içre, hakîkate âşıklar birlikte. Âlem; mekânın ve târihin birbirini hakîkat ufkunda tamamlamasına; insan, beşerî yapısını fark edip, onun üzerinde ve tabiatla selâmet içinde bir hayât küre inşâ etmeye muhtaç. İnsan eksiktir, bu nâkısa koca koca medeniyetlerin membaı olur. Âlem eksiktir, bu eksiklik hilkatin hikmetini gizler. Hakîkat ufkundan sapmadan, hikmeti murâd ederek, fıtrata sâhip çıkarak, hilkati bozmadan ve nusreti hak ederek bir-arada, dahası birlikte varoluşlarımızı zenginleştirebilecek bir özlem kuşattı rûhumuzu. Ama nasıl? Bunun için öncelikle mahalli, mekâna ve zamanı, târihe dönüştürmenin imkânlarını bulmak gerek. Hepsi mümkün, şâyet insanı bulabilirsek. İnsan varsa, fıtrat vardır, mekân vardır ve târih vardır. O hâlde insanı aramak ve bulmak, sanki tüm meselelerin özü. Belki de bu sayfalar hepimiz için insanı aramaya ve âlemde var oluşumuzun hikmetini fark etmeye bir dâvettir. Kim bilir? Haydi sayfaları aralamaya ve aramaya…