logo

Ene'l-Aşk Demişti İbrahim Gülşeni

İbrahim Gülşeni

İlk kez İbrahim Gülşeni’nin şiirlerinden bir seçki yayınlanıyor. Şeyh Galip’in Hüsn ü Aşk’ta adını anıp “biricik bülbül” diye takdim ettiği İbrahim Gülşeni, Halvetiye’nin Gülşeniye kolunun kurucusu ve tasavvuf edebiyatının seçkin şairlerinden. Ömrünü Diyarbakır, Tebriz ve Kahire’de geçirdi. Kısa süreli de olsa Herat, Şiraz, Bağdat, Mekke, Kudüs ve İstanbul gibi İslam uygarlığının önemli merkezlerinde bulundu. Akkoyunlu Uzun Hasan ve Sultan Yakup’un, Memlük sultanı Kansu Gavri’nin, Yavuz Sultan Selim ile Kanuni Sultan Süleyman gibi Osmanlı padişahlarının himayesinde eserler verdi. 


Mevlana, İbnü’l-Farız, Yunus Emre ve Seyyit Nesimi’ye öykünerek üç dilde şiirler söyledi. Adına kurulan Gülşeni tekkelerinden Yeniceli Usuli ve Hasan Sezayi gibi şairler, Yusuf Siminkalem ve Ahmet Müsellem gibi hattatlar, Derviş Ömer, Evliya Çelebi ve Ali Şirugani gibi musikişinaslar yetişti. Asırlarca tekke ve dergâhlarda Gülşeni savt ve tapuğları okundu. Gülşeni bülbülleri Türkçeyi aşk lisanı hâline getirdiler. 

İşte bütün bunların hikâyesi, arka planı, bir ömrün bereketi elinizdeki kitapla gün yüzüne çıkıyor, İbrahim Gülşeni ile günümüz okuru arasındaki zaman perdesi aralanıyor.