logo

Endülüs: Direniş ve Soykırım

Prof. Dr. Lütfi Şeyban

Ulu İslam ülkesi Endülüs, acı bir soykırıma maruz kaldı. Bu soykırım daha ilk anlarda mersiyelerle yüreklere kazındı.

Annelerle çocukların arası, ruhlarla bedenlerin ayrılışı gibi açıldı. Muhteşem medeniyet, ince ve zarif üslup Haçlılar tarafından yok edildi. Bütün soykırımları unutturan bir büyük soykırım yaşandı, kutlu Endülüs'te.

İstanbul, onlar için ümidin ve kurtuluşun şehriydi. Sultanlara ulaştılar, sultanlar da devrin şartlarında deniz yoluyla onların imdadına koştu.

Bu kitap; Endülüs'ün başına gelen ve halen yürekleri sızlatan felaketin siyasi, iktisadi, dinî ve kültür boyutunu etraflı bir şekilde açıklıyor. İspanya ile Osmanlı arasındaki ilişkiler ortaya konuluyor. İspanya'nın arkasındaki Haçlı ittifakına işaret ediliyor; Yahudilerin ve Hristiyanların durumu da ele alınıyor. Endülüs; ilmiyle, irfanıyla, şiiriyle, mimarisiyle, adaletiyle, diğer dinlere gösterdiği güler yüzüyle bir İslam ve insanlık medeniyetiydi; işte bunu yok etmek istediler. Sahanın önde gelen akademisyenlerinden Prof. Dr. Lütfi Şeyban, bu kıymetli eserinde devrin kaynaklarından hareketle, Endülüs'ün başına gelen katliamın bütün boyutlarını ortaya koyuyor.