logo

Anadolu'nun Gönül Dili: YUNUS EMRE

Mustafa Özçelik

Tarihe ve tarihten günümüze Anadolu’nun değer ve eserlerini gözeteceğinin altını çizen Muhit Kitap, edebiyat dünyasında daima yerini koruyacak bir ismin eserine tanıklık etti. Mustafa Özçelik’in kaleminden Anadolu’nun Gönül Dili Yunus Emre eseri Muhit Kitap’tan çıkarak okuyucuyla buluştu. Kitap, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2020 yılı deneme büyük ödülüne layık görüldü.

İki bölümden oluşan Anadolu’nun Gönül Dili Yunus Emre kitabının birinci kısmını Yunus Emre’nin hayatı oluşturuyor. Yunus Emre’nin hayatını üç farklı açıdan ele alıyor Mustafa Özçelik; yaşadığı devir, tarihî hayatı, menkıbevi hayatı. Kitapta yazarın ön sözde belirttiği gibi klasik bir biyografi bilgisi yok. Mustafa Özçelik, eserdeki tercihini Yunus Emre’yi anlamaya yönelik metinler kullanarak göstermiştir. Bu tercih kitabın ana damarını oluşturan ikinci bölümde kendini gösteriyor.

Eserin ikinci kısmını Yunus Emre yorumları oluşturuyor. Bu bölümde sûfi şair olarak Yunus Emre, Yunus Emre’de yol, yolculuk, muhabbet, ibadet, akıl, gönül, Yunus Emre şiirinin özellikleri ve şiirimizde Yunus Emre geleneği ele alınıyor. Henüz lise öğrencisiyken Yunus Emre hakkında yazmaya başlıyor Mustafa Özçelik. Onun merakı şair olmanın da refleksiyle Türkiye’ye ait bir sorumluluk bilinci taşıdığını gösteriyor. 

1970’lerde başlayan ve 80’li yıllarda yükselen Yunus Emre’yi “hümanist” bir kimlik olarak tanımlama çabalarına en net karşı çıkanlardan biri de Mustafa Özçelik olmuştur. Yunus Emre’yi bu şekilde parçalı, sevgi temelli şekilde değerlendirmek bir yanılgı Mustafa Özçelik için. Yunus’u tüm yönleriyle ele almak elzem. Eser bu niyeti taşıyor.

Yunus Emre, hakikaten Anadolu’nun gönül dilidir. Yunus’a nüfuz edebilmek, Türkçeye ve bu ortak mizaca sahip olmak, kendi değerlerimizde durmaktır Yunus’u anlamak. Bu anlamda kıymetli bir çabanın sonucudur Yunus Emre’ye uzanan tüm çalışmalar…


Tuba Kaplan